Föredragsläsare att bjuda in till klubbar.

Här kommer vi att kunna samla ihop personer som man kan bjuda in som kan hålla föredrag hos klubbar/fielddays.
Skicka in till DL6 på adressen sm6vyp@home.se

DL6 SM6VYP

Tilman D Thulesius SM0JZT  SSA/Radioteknik.

Pontus Falk SM0RUX SSA/Digitala moder.

 

Print Friendly, PDF & Email
Share