Funktionärer i D3

Distriktledare
Valberedning sammankallande
Repeaterfunktionär
QSL-manager
Avstörningsfunktionär
Nödsambandskoordinator


Felaktigheter och kompletteringar meddelas SSA:s kansli


Print pagePDF page
Share