Distrikt 3 höstträff

D3 SK3AH

SK3AH håller till i en äldre fabriksfastighet i Härnösands hamn tillsammans med en datorklubb. Efter att dom flesta som hade trotsat snöovädret kommit började DL3 Hans med att hälsa denna tappra skara välkommen. Hans demonstrerade en ny typ av hotspot ”BlueDV” för D-Star, DMR eller Fusion som styrs via blåtand från en Android platta  eller telefon. Efter demonstration blev det en återblick på skolprojektet. SM3FJF Jörgen och SM3EXS Christer har under sommaren och hösten haft radioamatörutbildningar på ett antal skolor bla på Räddningsgymnasiet i Sandö. SA3THS Jonas berättade utförligt om projektet. Vidare diskuterades PTS Remiss av nytt amatörradiodelegationsbeslut. Datoravbottet som SSA drabbades av under senhösten togs också upp och förslag på andra leverantörer med bättre service precenterades. Vi fick laga våra egna lunchmackor till glädje för en del riktiga frossare som inte bara nöjde sig med en macka. Att köra mer på VHF och UHF-banden diskuterades efter lunchen. Att köra direkt med SSB eller
digitala moder är att föredra. Det går bra att köra varandra över större avstånd med 50 watt. Risken att stanna i utvecklingen är stor när man bara kör med handapparater via repeatrar. Efter mötets avslut kl 15 åkte ett flertal av deltagarna till SK3AH:s radiostuga i kustbandet. Tack Sven-Erik SM3SWO och dom andra SK3AH pojkarna för denna trivsamma radioträff! Vid pennan SMGDT Hans

DL3 (SM3GDT) Hans
Print pagePDF page