Missa inte SSA Jultest

godjul1Så här i jultider finns det gott om traditioner. En riktigt gammal sådan är SSA:s Jultest, som går på 80 och 40 meter CW under juldagen och annandag jul. 

Testen går i två pass under två dagar och man får kontakta alla igen på annandag jul:

  • Juldagen 25 december 0800-1000 UTC
  • Annandag Jul 26 december 0800-1000 UTC

Reglerna är enkla och testmeddelandet består av RST + löpnummer + en 5-ställig bokstavsgrupp. T.ex. 599 032 PRQLZ. Tanken är att bokstavsgruppen skall bestå av slumpmässigt valda bokstäver, men det går också bra att använda ord som TOMTE, LUCIA etc.

Läs mer i de fullständiga reglerna!

73 & GOD JUL

Ny test: UK/EI DX contest

Storbritannien och Irland startar en ny regional test där vi riktar våra antenner mot UK/EI. SSB-delen äger rum 5-6 december i år och CW-delen den 23-24 januari 2016.

Under 2015 och 2016 kommer man låta alla köra alla för både QSO-poäng och multipliers. Detta kan komma att ändras, när testen blivit mer känd och aktiviteten från UK/EI har blivit tillräckligt hög. Det som är extra spännande är att man måste skicka in loggen inom 2 timmar efter testen och att ett preliminärt testresultat kommer att vara klar bara några minuter efter deadline. Då kommer man också publicera UBN-filterna och deltagarna har 24 timmar på sig att inkomma med eventuella synpunkter innan resultatet fastställs. Snabba puckar, med andra ord. För att detta skall vara möjligt, sker all loggrättning automatiskt utan någon större mänsklig inblandning.

Lär mer i reglerna: http://www.ukeicc.com/which-contest/contest-rules/uk-ei-dx-contest

SCAG Sprint på måndag

Nu på måndag, den 31 augusti är det åter dags för SCAG Sprint. Reglerna är enkla, men har en liten rolig “twist”, man måste byta frekvens när man fått QSO efter ett CQ. Läs vidare i reglerna om QSY-reglen.

SCAG Sprint CUP 2015

Mål: Att fyra gånger om året, under två halvtimmar, köra så många motstationer som möjligt.

Totalsegrare: Blir den som har högsta sammanlagda poängsumma under 2015. Etappresultaten kommer efterhand att publiceras på SCAG hemsida.

Mode: Naturligtvis endast telegrafi, men hur tecknen alstras är valfritt.

Dagar: Tävlingen äger rum den sista måndagen i februari, maj, augusti samt november dvs den 23 feb, 25 maj, 31 aug och 30 nov 2015.

Tid: Kl 1800-1829 samt 1830-1859 UTC Kl 1830z kan alla kontakta alla en gång till.

Frekvens: Mellan 3530 – 3560 Khz

Meddelande skall vara: SCAG-medlemmar: Förnamn, SCAG_nummer Ej medlemmar: Förnamn, NM (ännu ej medlem)

Poäng: Ett poäng per QSO.

QSY-regel: VIKTIG! Uppropad station skall lämna frekvensen till den som ropade upp. QSY minst 2 Khz.

Anrop: CQ SCAG

Priser: Cup-segraren kommer föräras SCAGs stiliga pokal samt den glimrande vackra SCAG-tröjan. Varje etappsegrare kommer få den tjusiga SCAG-vimpeln.

Loggar: Ju enklare ju bättre. Ett e-postmeddelande räcker. Inga konstiga format eller okända kodningar! Sänd in din logg inom en vecka till sprint@scag.se

SCAG önskar alla hjärtligt välkommen!

Källa: SCAG:s hemsida

QTC i WAE-testen räknas nu i HF-cupen

I testen Worked All Europe är utväxlingen av QTC en viktig del i tävlingstrategin. Det är inte ovanligt att att deltagarna kör dubbelt så många QTC som QSO. För att uppmuntra HF-cup deltagarna att även ta emot QTC, summeras QTC på samma sätt som QSO från och med WAE SSB, som går nu i september.

Roboten accepterar QTC för filformaten Cabrillo och STF.

Rapportera ev. buggar eller synpunkter till: support-hfcup@ssa.se

Läs mer om den utmanande WAE-testen!

CQWW stänger av UT5UGR i fem år

Efter en detaljerad genomgång av UT5UGR:s loggar från de senaste årens CQ-tester har tävlingskommittén beslutat att stänga av UT5UGR de nästkommande fem åren från testerna CQ WW, WPX och CQ 160.

I analysen har man hittat flera loggar där UT5UGR har lagt in QSO:n som aldrig körts, s.k. log padding. De tidigare resultaten och rekorden kommer att raderas från alla databaser och listor.  Läs mer på CQWW:s blog!