Kör EU HF Championship!

Helgens stora begivenhet är utan tvekan European HF Championship, organiserad av Slovenia Contest Club (SCC).

Mats SM6LRR (RM2D) uppmanar oss svenskar att köra den här trevliga testen:

Testen går på lördag, 1 augusti, mellan 1200 UTC och 2359 UTC. Alltså en 12 timmars tävling, som jag personligen tycker är ett kul format.

Tävlingen har sex klasser:

  • CW/SSB – High Power SINGLE-OP ALL HIGH MIXED
  • CW/SSB – Low Power SINGLE-OP ALL LOW MIXED
  • CW only – High Power SINGLE-OP ALL HIGH CW
  • CW only – Low Power SINGLE-OP ALL LOW CW
  • SSB only – High Power SINGLE-OP ALL HIGH SSB
  • SSB only – Low Power SINGLE-OP ALL LOW SSB

High Power max 1500W (enligt svenska och ryska bestämmelser 1000W)
Low Power max 100W

Cluster och Reverse Beacon Network är tillåtna.

Testmeddelande är rapport + (årtalet för första licensen), exempel: 59980 (för första licens 1980) eller 5955 (första licens 1955).

Multiplier är dessa årtal “per band”.

Kompletta regler återfinnes här: http://lea.hamradio.si/scc/euhf/2014/euhfc14.htm

Resultat 2014 här: http://lea.hamradio.si/scc/euhf/2014/euhfc14.htm

En riktigt kul test som man med fördel kör Low Power, då ju de flesta europeer är möjliga att kontakta med den effekten.

Det finns även en landskamp:
http://lea.hamradio.si/scc/euhf/2014/euhfc14.htm

Förra året deltog 30 svenskar. Ska vi satsa på att FÖRDUBBLA det antalet? Då behöver vi ER hjälp att sprida budskapet! Detta är VERKLIGEN en jättetrevlig test oavsett i vilken kategori man deltar i!

73 de Mats RM2D

Diplom från SSA portabeltest på väg

SK3W-SMP-2008

Foto: SM3SGP

Nu i dagarna har SSA kansli skickat ut mängder av diplom för SSA:s portabeltest. Utsicken har släpat efter i flera år, främst på grund av att underlag har saknats. Under våren har SM3OMO hjälpt till med att just ordna ett sådant underlag, som kansliet kunnat använda för att trycka diplom och lägga dem på postlådan. Ett STORT TACK till Hans SM3OMO och SSA:s kansli!

 

 

CQWW stänger av UT5UGR i fem år

Efter en detaljerad genomgång av UT5UGR:s loggar från de senaste årens CQ-tester har tävlingskommittén beslutat att stänga av UT5UGR de nästkommande fem åren från testerna CQ WW, WPX och CQ 160.

I analysen har man hittat flera loggar där UT5UGR har lagt in QSO:n som aldrig körts, s.k. log padding. De tidigare resultaten och rekorden kommer att raderas från alla databaser och listor.  Läs mer på CQWW:s blog!

Vill du aktivera SJ8HQ i IARU-testen?

Helgen den 11-12 juli är det dags för IARU Radiosport Championship där HQ-stationer spelar en nyckelroll i och med att de är egna multipliers. I år kommer det inte bli en jättesatsning från SSA, men vi vill ändå att SSA skall synas på banden. 

Årets anropssignal kommer bli den unika och aldrig tidigare luftade SJ8HQ.

Läs mer på SSA:s hemsida och SM6JSM:s utförliga beskrivning av årets satsning!

Vattenfall med spottar från RBN

HA8TKS har tillsammans med CT1BOH tagit fram ett nytt sätt att presentera spottar från Reverse Beacon Network (RBN).

Istället för att visa spottarna i en tabell har HA8TKS gjort ett vattenfall, längs den horisontella axeln löper frekvensen och längs den vertikala axeln visas hur gammal spotten är.  Man får alltså en historisk återblick från de senaste 15 minuterna av de anropssignaler som RBN hittat på varje frekvens.

Nedan visas live-uppdateringen från HA8TKS site. Gå till dit och experimentera själv, med olika band etc.