Diplom från SSA portabeltest på väg

SK3W-SMP-2008

Foto: SM3SGP

Nu i dagarna har SSA kansli skickat ut mängder av diplom för SSA:s portabeltest. Utsicken har släpat efter i flera år, främst på grund av att underlag har saknats. Under våren har SM3OMO hjälpt till med att just ordna ett sådant underlag, som kansliet kunnat använda för att trycka diplom och lägga dem på postlådan. Ett STORT TACK till Hans SM3OMO och SSA:s kansli!

 

 

CQWW stänger av UT5UGR i fem år

Efter en detaljerad genomgång av UT5UGR:s loggar från de senaste årens CQ-tester har tävlingskommittén beslutat att stänga av UT5UGR de nästkommande fem åren från testerna CQ WW, WPX och CQ 160.

I analysen har man hittat flera loggar där UT5UGR har lagt in QSO:n som aldrig körts, s.k. log padding. De tidigare resultaten och rekorden kommer att raderas från alla databaser och listor.  Läs mer på CQWW:s blog!

Vill du aktivera SJ8HQ i IARU-testen?

Helgen den 11-12 juli är det dags för IARU Radiosport Championship där HQ-stationer spelar en nyckelroll i och med att de är egna multipliers. I år kommer det inte bli en jättesatsning från SSA, men vi vill ändå att SSA skall synas på banden. 

Årets anropssignal kommer bli den unika och aldrig tidigare luftade SJ8HQ.

Läs mer på SSA:s hemsida och SM6JSM:s utförliga beskrivning av årets satsning!

Vattenfall med spottar från RBN

HA8TKS har tillsammans med CT1BOH tagit fram ett nytt sätt att presentera spottar från Reverse Beacon Network (RBN).

Istället för att visa spottarna i en tabell har HA8TKS gjort ett vattenfall, längs den horisontella axeln löper frekvensen och längs den vertikala axeln visas hur gammal spotten är.  Man får alltså en historisk återblick från de senaste 15 minuterna av de anropssignaler som RBN hittat på varje frekvens.

Nedan visas live-uppdateringen från HA8TKS site. Gå till dit och experimentera själv, med olika band etc.

OBS! LZ OPEN Rätt tid är 08-12 UTC

Tiden för LZ OPEN var tidigare fel i CER:s kalender. Rätt tid är 08.00 to 12.00 UTC

Läs mer i LZ Opens regler!

Uppdatering:
CER:s kalender är nu också uppdaterad! Tack Janne!
Janne uppmanar alla som upptäcker fel i kalendern att höra av sig så fort som möjligt. Det är bra om vi kan hjälpas åt. Ibland är testarrangörerna väldigt sena med att uppdatera sina regler och det är svårt att hänga med om ändringen kommer i sista sekund.

Tack till Kurt SM5BKK som hittade felet.

73
Ingemar SM5AJV