Aktuella aktiviteter
Distrikt 0, Klubbledaträff
tor 21 nov @ 18:30
Distrikt 0 Skrivningstillfälle
sön 24 nov @ 08:00
Chalmers ETA auktion
lör 7 dec @ 13:00
SK5AA - Månadsmöte
tor 12 dec @ 19:00
Bulletin uppehåll
mån 16 dec @ 00:00
SK5AA - Månadsmöte
9 jan, 2020 @ 19:00
Amatörradiokurs startar i Täby
13 jan, 2020 @ 19:00
SK5AA - Årsmöte
13 feb, 2020 @ 19:00
SK5LW - Radiomässa Eskilstuna
4 apr, 2020 @ 10:00
SSA årsmöteshelg i Östersund
24 apr, 2020 @ 12:00

Nyheter

Satellitnavigering bör kunna samsas med vårt band på 23 cm

Publicerat 31 juli, 2019

SSA har sänt PTS en kompletterande skrivelse
inför höstens World
Radiocommunicaton Conference (WRC-19)

Frankrike har vid ett tidigare CEPT-möte (PTA) föreslagit en agendapunkt till WRC-23 om att samexistensen mellan satellitnavigering (t.ex. Galileo) och amatörradio i bandet 1240-1300 MHz skulle utredas. Förslaget röstades ner vid det förberedande PTA-mötet men Frankrike har nu gått ut med brev till de olika telemyndigheterna med en uppmaning om att de nu vid kommande CPG19-9 skall stödja detta förslag. SSA motsätter sig detta.

SSA har därför sänt en kompletterande skrivelse till PTS om vårt 23 cm amatörband. Vår sektionsledare för IARU och VUSHF Mats SM6EAN redogör för bakgrunden och vår uppfattning på våra sektionssidor som du når med denna LÄNK. Här kan du även ta del av den nya skrivelsen till PTS.

SM6ZEM Hans-Christian
Share

Av: Hans-ChristianSE9HQ – SSA:s HQ-station i IARU-testen

Publicerat 20 juli, 2019

Under den världsomspännande tävlingen IARU HF Championship var SSA:s HQ-station, SE9HQ samtidigt igång från tre olika platser: SK0UX, SK3W och SM6MCW.

Totalt var vi 24 operatörer:  DF6JC, DL6FBL, SA0IPA, SA0LAT, SA5BCG, SA5BJM, SA6BET, SE5S, SM0CXU, SM0MDG, SM0MLZ, SM0MPV, SM0OEK, SM0UTY, SM0W, SM3SGP, SM5AJV, SM5EPO, SM5IMO, SM6BGA, SM6FKF, SM6MCW, SM7GIB, SM7IUN.


SM7IUN och SM6BGA kör hårt från SM6MCW:s QTH. Foto: SM6MCW

De nio operatörsplatserna var sammankopplade i ett eget nätverk via DxLog. Detta medförde att loggen var uppdaterad i realtid och det var lätt att flytta multipliers och ändra fördelningen av band och moder. Allt fungerande förvånansvärt fint. Vid en liten “incident” med en av datorerna lyckas vi ladda in en gammal logg med övnings-QSO, men detta kunde lösas under testens gång, utan att vi behövde stanna hela nätverket.
På SK3W körde vi även en s.k. inband-station på 20 meter, vilket innebär att det var lätt att plocka stationer på bandet samtidigt som vi körde RUN/CQ.

Resultatet är inget att skämmas för med tanke på de mediokra konditionerna och det var en fin helg, där både gamla rävar och nybörjare fick tävla tillsammans.

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.
Sammanställningen över alla kontakter.

Stort TACK till de tre stationsägarna som ställde upp för SSA!

SM5AJV Ingemar
Share

Av: SM5AJVSSA i dialog med PTS om hoten mot våra band

Publicerat 18 juli, 2019

Inför de viktiga förberedelserna av förslagen till nästa världsradiokonferens har SSA haft ett möte med PTS och sänt dem en skrivelse.

Här tar vi upp hoten mot 144 – 146 MHz och de högre banden samt den befarade störningsnivån vid trådlös laddning med hög effekt.

Mats SM6EAN redogör utförligt för dessa saker på våra sektionssidor som du når med denna LÄNK. Här kan du även ta del av skrivelsen till PTS.

SM6ZEM Hans-Christian
Share

Av: Hans-ChristianUppdatering kring hot mot 2 m- och 23 cm-banden inför WRC-23

Publicerat 7 juli, 2019

Kan en samexistens med datatrafik för drönare och annat i luften bli aktuell på två meter? Detta och andra obekräftade rykten har tagit fart, efter att det franska förslaget till nästa världsradiokonferens blev känt.

För en ordnad debatt och hantering av saken gäller det nu att begrunda de fakta som finns och några olika tänkbara vägar som gäller för ärendets utveckling.
Mats SM6EAN som är SSA:s sektionsledare för VHF/UHF/SHF och IARU ger oss följande sammanfattning:

I mitten av juni rapporterade vi på SSA-webben om nya hot mot 2m-bandet
(144-146 MHz) och 23cm-bandet (1240-1300 MHz).
Det handlar alltså om förslag till agendapunkter för World Radiocommunication Conference 2023 (WRC-23) och det är under årets konferens, WRC-19, som agendan för WRC-23 sätts. I augusti håller CEPT ett möte om förslag till agendapunkter och SSA planerar diskussion med PTS inom de svenska förberedelse till augustimötet.

Det har redan skrivits en hel del och reagerats på framför allt förslaget om 2m-bandet. Inom IARU har arbetet kring dessa båda förslag redan börjat, men det är ett långsiktigt arbete som behöver drivas i rätt instanser och på ett sätt som gynnar amatörradion. Det finns redan spekulationer och felaktig information publicerad på Internet, vilket inte gynnar amatörradion!

En av de stora riskerna är att vi blir betraktade som oseriösa av telemyndigheter. IARU har tidigare drivit frågor framgångsrikt inom CEPT och inför WRC, där IARU deltar som sektormedlem men saknar rösträtt, vilket ländernas telemyndigheter har. Det är därför som det långsiktiga förberedelsearbetet inför dessa konferenser är så viktigt.

För att hålla en samsyn har vi i SSA valt att nedan göra en kortare sammanfattning och för mer utförlig text hänvisa till DARC och RSGB.

Mats skriver mer om detta på våra sidor för VHF/UHF/SHF och IARU som du når över denna LÄNK.

SM6ZEM Hans-Christian
Share

Av: Hans-ChristianRätt svar från rätt person

Publicerat 24 juni, 2019

Årets vinnare Martin DC2TS. En sann filantrop och ödmjuk radioamatör.

Har någon vinnare i en frågetävling visat större lycka? Vårt pris hade inte kunnat hamna bättre. Martin DC2TS klarade att i konkurrens med flera hundra tävlande gissa så gott som mitt i prick. Vi visade en kabelhärva och frågade om dess längd men det här var ingen enkel uppgift. Vi fick svar som sträckte sig från några decimeter upp till 23 meter!  Martin angav 677 cm, den rätta längden var 678 cm!

Martin är engagerad i stöd till IBFD, den tyska organisationen för radioamatörer med nedsatt syn. IBFD var med på mässan och Martin fanns därför på plats när vinnaren i vår tävling korades.

– Jag har varit i Sverige tidigare och vill snart återvända med min husbil. Då tar jag med den här mycket användbara radion för det blir perfekt, berättade en påtagligt rörd Martin DC2TS.

Martin mottog en Xiegu G90 som bekostats med medel från QTC:s annonsprovision. Radion var placerad i en glaskupa och den gyllene koaxen, vars längd man gissade på, var monterad i ett trassligt virrvarr.

På SSA Play kommer man att med tiden kunna se Martin ta emot priset samt annat från Ham Radio som t.ex. demonstrationen av provförrättning online hos RSGB.

Tack för denna gången, det blev en rad med härliga mässdagar! Mycket beroende på vår klippa Ralf SM6YIY som bor i trakten och trollar fram lösningar samt flera nya medverkande i vår monter. Bernt SA6RTJ, Wille SA6BET och Oliver SA6ODJ som alla gjorde strålande insatser för SSA och amatörradion samt för vårt land.

SM6ZEM Hans-Christian
Share

Av: Hans-ChristianPraktisk provförrättning

Publicerat 22 juni, 2019

På Ham Radio mässan i Friedrichshafen demonstrerar presidenten i RSGB Dave Wilson M0OBW för Wille SA6BET hur en modern provförrättning går till.

I Storbritannien tillämpas numera provförättningar enligt online exam system. Erfarenheterna är mycket goda, eftersom det ger flera fördelar för alla som är med i processen. Inga papper behövs för frågor och svar. Därmed elimineras också risken för skrivfel och man får mer tid till koncentration på uppgifterna. Frågor kan till och med ställas i grafisk form för hantering till rätt svar. Rättningen sker med automatik och provresultatet redovisas direkt med besked för varje fråga.

Dave visade exempel på det här och annat när Wille SA6BET villigt ställde upp vid demonstrationen, som en kandidat inför examen. Online provförrättning förekommer i flera länder och vi vill gärna att det snart blir verklighet även hos oss i Sverige.

SM6ZEM Hans-Christian
Share

Av: Hans-Christian